Expertise

Expertise

Ontzorgen
We zijn een architectenbureau voor zakelijke projecten; nieuwbouw, vernieuwbouw en renovaties. Onze architecten luisteren goed naar de wensen, komen met goede ideeën en tasten af of er nog meer mogelijk is dan opdrachtgevers zelf denken. Op deze manier ontzorgen we onze opdrachtgevers.

Kansen benutten
Soms biedt de locatie of het bestemmingsplan kansen die iemand zelf nog niet gezien had. We maken het beste plan voor de locatie en het budget.

Haalbare plannen 
Door het budget zorgvuldig te bewaken, voorkomen we dat we luchtkastelen ontwerpen en maken we haalbare plannen.

Soepel vergunningsproces
Omdat wij veel kwaliteit op onze bouwkundige afdeling hebben, verloopt de technische uitwerking voorspoedig. Zo krijgen we onze vergunningen goed en snel voor elkaar.

Waardering van aannemers 
Aannemers willen graag met ons werken, omdat ze weten dat er een goed doordacht en volledig uitgewerkt plan hun kant op komt. Tijdens de uitvoering zijn we beschikbaar voor vragen en overleg.

Architectenregister
Onze architecten staan geregistreerd in het Architectenregister.

Duurzaamheid

Duurzame wereld
Als architectenbureau zijn wij ervan overtuigd dat iedereen zijn steentje bij dient te dragen aan een duurzame wereld. Wij zitten in de positie dat wij hierin het voortouw kunnen nemen.

Gezond leefklimaat
Omdat we belang hechten aan een prettig en gezond leefklimaat, maken we kwalitatief hoogwaardige ontwerpen. We ontwerpen gebouwen waarin mensen graag verblijven, met materialen die goed voor hen zijn en die de tand des tijds kunnen doorstaan.

Energieneutraal
We zijn goed op de hoogte van de (nieuwste) mogelijkheden en passen zoveel mogelijk duurzame en natuurlijke materialen toe. Daarbij realiseren we  gebouwen met een zo laag mogelijk energieverbruik of helemaal energieneutraal.

Bewuste afweging
We snappen dat het kostenplaatje een belangrijk onderdeel is van een geslaagd plan en maken een bewuste afweging tussen de winst nu en de winst later. Zo dragen we bij aan een mooie en duurzame toekomst.

Werkwijze

Studie
Een project begint bij Studio Beuving Kraal vaak met een studiefase, waarin we aftasten welke potentie een locatie heeft, of de gemeente hieraan mee wil werken en welke beleidsstukken en juridische kaders van toepassing zijn. We onderzoeken of het bestemmingsplan zo aangepast dan wel geïnterpreteerd kan worden, zoals wij het interpreteren.

Ontwerp 
Na de studiefase volgt een ontwerpfase, waarin iets meer partijen aanhaken. Er komt een kostenraming en vaak is er overleg met de welstandscommissie, die het plan beoordeelt. Op basis hiervan wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Na de eerste ontwerpfase maken we een definitief ontwerp.

Omgevingsvergunning
Het plan wordt verder uitgewerkt voor de omgevingsvergunning. In deze fase stappen de meeste adviseurs aan boord, zoals een ecologisch onderzoeker een geluidsonderzoeker en een constructief onderzoeker. Alle rapporten worden meegenomen bij het verfijnen van het ontwerp. Aan het eind van deze fase kan een vergunning aangevraagd worden. Meestal wordt die vergunning een aantal weken later verleend.

Bouwvoorbereiding
Wanneer de vergunning verleend is, kunnen we de bouwvoorbereidingsstukken maken. Soms gebeurt dit in opdracht van de aannemer, soms in opdracht van onze opdrachtgever. Aan de hand van deze stukken kan de aannemer zijn definitieve raming opstellen en kunnen de opdrachtgever en aannemer tot opdracht komen.

Bouwbegeleiding
Tijdens de bouw verzorgen we de bouwbegeleiding, soms alleen esthetisch en soms volledig, waarbij alle tekeningen door ons worden gecontroleerd en het meerwerk en de planning beoordeeld worden.