Europan 9 | La Jonction, Genève

LA JONCTION, GENEVE – EERSTE PRIJS EUROPAN 9

De locatie van de Europan 9 opgave ligt op de prachtige plek aan de rand van Genève. Hier stroomt het smeltwater uit de rivier de Arve in de helderblauwe Rhone.

In de geschiedenis van Genève is deze plek lange tijd ongecultiveerd gebleven. Toen er alleen een begraafplaats in de buurt was en het omliggende land in landbouwgrond werd omgezet, was de plek waar de twee rivieren samenkomen begroeid met bomen. Ook toen Kugler zijn fabriek bij La Jonction vestigde bleef het uiterste punt onbebouwd. Het doel van de Europan 9 prijsvraag was om deze plek te bebouwen en op te nemen in het stedelijk weefsel van de stad.

We vinden dat een architect de verantwoordelijkheid heeft om zich kritisch op te stellen tegenover de vraagstelling. Als de vraagstelling helemaal scherp is, kan de oplossing eenvoudig worden gevonden. Het winnend concept gaat uit van de natuurlijke schoonheid van deze plek, door het stedelijk weefsel langzaam op te lossen in een gebied dat zich bewust is van zijn unieke context. Het ‘groene’ gebied wordt zo vergroot van alleen het uiterste punt, zoals omschreven in het bestemmingsplan, tot aan de bestaande bebouwing aan de oostelijke rand van de locatie. In dit nieuwe park opent de stad zich langzaam naar beide rivieren.

De nieuwe zeer verschillend geprogrammeerde blokken worden zo geplaatst dat er een verscheidenheid openbare plekken ontstaat. Tussen de nieuwe en de bestaande gebouwen, tussen gebouwen en het landschap en in de nieuwe gebouwen worden publieke, semi-publieke en private ruimten gecreëerd. Het plan voorziet in 295 woningen en een groot aantal publieke functies. Startpunt zou het theater zijn. Een kinderdagverblijf, ateliers voor kunstenaars en een hotel zijn opgenomen in de andere blokken.
Europan is een prijsvraag voor jonge architecten uit heel Europa. Kijk voor meer informatie over Europan op: europan-europe.eu

Info
Project: 295 woningen, hotel, theater / La Jonction, Genève
Type: stedenbouwkundig plan, prijsvraag
Opdrachtgever: Canton de Genève
Status: eerste prijs
Jaar: 2008

Fotografie: Tim Stet

Team
Berry Beuving
Marcel Lok

Meer weten? Neem contact met ons op!