Interne verbouwing en interieur | Cornelius Haga Lyceum Amsterdam

Interne verbouwing Cornelius Haga Lyceum
Studio Beuving Kraal werkt aan het plan voor de interne verbouwing en het interieur voor het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.

Verdubbeling leerlingenaantal
Momenteel is op deze locatie de bovenbouw van het lyceum gehuisvest. Binnenkort wordt de onderbouw hieraan toegevoegd. Daardoor zal het leerlingenaantal verdubbelen.

Extra lokalen
Om dit mogelijk te maken, moet de beschikbare ruimte efficiënter worden ingedeeld. De kelder zal bij het gebouw worden betrokken en op de verdiepingen worden extra lokalen gerealiseerd.

Eerste fase
De verbouwing zal plaatsvinden in fases. In de eerste fase worden extra lokalen gerealiseerd om de groei op te vangen.

Tweede fase
In de tweede fase worden nieuwe installaties geplaatst en wordt de entree van het gebouw aangepast.

Representatief en toekomstbestendig schoolgebouw
We werken toe naar het creëren van een representatief en toekomstbestendig schoolgebouw.

Identiteit
Een nieuw interieur zorgt voor warmte en een plezierige sfeer en geeft uitdrukking aan de identiteit van de school.

Info
Locatie: Amsterdam
Jaar: 2023
Opdrachtgever: Cornelius Haga Lyceum
Programma: onderwijs

Meer weten? Neem contact met ons op!