Rudolf Steiner School & College | Haarlem

RUDOLF STEINER SCHOOL & COLLEGE HAARLEM

De Rudolf Steiner School en het Rudolf Steiner College in Haarlem groeien. Op de huidige locatie kunnen ze echter niet meer uitbreiden. De bestaande wederopbouwscholen op het aangrenzende terrein bieden een oplossing voor het ruimtegebrek. De bestaande gebouwen sluiten in architectuur niet aan bij de antroposofie.

In dit ontwerp hebben we het volledige programma van de scholen, waaronder een compleet nieuwe basisschool en een uitbreiding van de middelbare school, op de nieuwe locatie samengebracht. Het ontwerp voorziet in een ruimtelijk, flexibel en modern schoolgebouw op basis van de bestaande orthogonale structuur. De antroposofische uitgangspunten komen tot uitdrukking in de materialen en detaillering van de nieuwe school. Ook in de organisatie van de verschillende onderdelen is het gedachtegoed herkenbaar.

Info
Project: Rudolf Steiner College en Rudolf Steiner School Haarlem
Type: primair en voortgezet onderwijs, herbestemming en nieuwbouw
Status: tweede prijs besloten prijsvraag
Jaar: 2015

Meer informatie over de stichting: mevrouwmeijer.nu

Team
Berry Beuving
Marcel Martensen
Denise Damme

Meer weten? Neem contact met ons op!